Odstąpienie od umowy - kiedy można to zrobić nie podając przyczyny?

Możliwość zwrotu towaru to coś, co interesuje niemal każdego konsumenta, który dokonuje zakupów zarówno w stacjonarnym sklepie, jak i, a nawet przede wszystkim, gdy kupuje coś przez Internet. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, kiedy konsument nie może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Przeczytaj go koniecznie!

Podstawowe definicje

Zacznijmy od definicji, takich jak:

- Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

- Konsument - osoba fizyczna, która działa w celu niezwiązanym z jej działalnością handlową, gospodarczą lub zawodem. Art. 22 Kodeksu Cywilnego (KC),

- Umowa zawierana na odległość w obrocie konsumenckim – transakcja handlowa zawierana pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą (B2C) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży (sklep internetowy) na odległość,

- Klauzule niedozwolone - są to przykłady zapisów regulaminu/umowy, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają interesy konsumentów oraz nie zostały ustalone indywidualnie.

Przede wszystkim ustawa o prawach konsumenta określa rodzaje umów od których konsument nie może odstąpić, w porównaniu z poprzednim ustawodawstwem lista wyjątków została prawie o połowę wydłużona, jednocześnie zwiększyła się też ilość obowiązków po stronie przedsiębiorców, szczególnie obowiązków informacyjnych. Poza tym, przy opisie wyjątków od prawa odstąpienia od umowy już na wstępie pragnę podkreślić, że prawo to z definicji nie dotyczy przedsiębiorców.

Czym jest prawo odstąpienia od umowy?

Otóż, prawo odstąpienia od umowy stanowi szczególne uprawnienie konsumenta dokonującego zakupu na odległość na przykład przez stronę www sklepu internetowego. Chodzi oto, że konsument może w ciągu czternastu dni od doręczenia mu produktu rozmyślić się i oddać produkt bez podania przyczyny.

Dlaczego zostało wprowadzone?

Konsument dokonując zakupu na odległość nie ma możliwości zbadania rzeczy tak, jakby to zrobił dokonując zakupu w stacjonarnym sklepie. Nie oznacza to jednak, że konsument w ciągu czternastu dni może dowolnie korzystać z rzeczy, ponieważ konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Gdy konsument korzystał z produktu w taki sposób, że zmniejszył jego wartość, ale nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy i nie został mu udostępniony wzór prawa odstąpienia od umowy – nie ponosi odpowiedzialności, a przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku informacyjnego musi przyjąć oświadczenie i produkt.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 225 224

E-mail: kontakt@kuponowo.pl Adres: ul. Krawiecka 3, Wrocław

Porady, informacje i wskazówki na temat handlu w internecie, bezpieczeństwa płatności online oraz tego co w branży e-commerce najważniejsze.