Spory e-commerce i metody ich rozwiązywania!

Trzeba przyznać, że handel elektroniczny bardzo szybko się rozwija, co roku wzrasta liczba sklepów internetowych w całej UE, a wraz z nimi liczba konfliktów związanych z rozpatrywaniem reklamacji lub zwrotów. Zwykle, przy zawieraniu umów przez sklepy internetowe, trudniej rozwiązuje się spory w sposób tradycyjny ze względu na brak bezpośredniego kontaktu oraz często duże odległości, które dzielą strony. Ponadto ze względu na koszty sądowe oraz obawę o utratę dobrego wizerunku, sklepy internetowe nie decydują się na wnoszenie spraw do sądu, co w praktyce prowadzi do braku dochodzenia swoich racji, przedsiębiorcy przystają na taką sytuację i wliczają to ryzyko w koszt prowadzonej działalności. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący metod rozwiązywania sporów e-commerce. Przeczytaj go koniecznie!

Pakiet legislacyjny - co to jest?

Zacznijmy od tego, że w odpowiedzi na te potrzeby powstaje tzw. pakiet legislacyjny, na który składa się dyrektywa ADR oraz rozporządzenie ODR. Otóż według rozporządzenia ODR, które przewiduje wprowadzenie e-mediacji, alternatywne metody rozpatrywania sporów z konsumentami (B2C) są jedną z 12 dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia jednolitego rynku. Ponadto od stycznia zmienia się też Kodeks Postępowania Cywilnego co ma na celu upowszechnienie mediacji przed pójściem do sądu.

Dlaczego prawodawca unijny wprowadza w ODR e-mediacje?

Nie da się zaprzeczyć, że przy dokonywaniu zakupów w sklepach internetowych, trudniej rozwiązuje się spory w sposób tradycyjny ze względu między innymi na: różnice w systemach prawnych (przy zakupach w sklepach zagranicznych), duże koszty, brak bezpośredniego kontaktu, duże odległości, które dzielą strony oraz obawę przedsiębiorcy o utratę dobrego wizerunku lub utratę partnera biznesowego poprzez podjęcie działań w sądzie. Co ciekawe, według raportu Departamentu współpracy z zagranicą i polityki społecznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Dostępność metod ADR wysokiej jakości pomoże przedsiębiorstwom w zarządzaniu relacjami z klientami i korzystnie wpłynie na ich reputację. Pozwoli także na oszczędności – według szacunków przedsiębiorstwa w UE mogą zaoszczędzić do trzech miliardów euro, stosując metody ADR zamiast wchodzenia na drogę sądową.”

Na czym polega mediacja?

Przede wszystkim mediacja (mediare – być w środku) jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów mająca swoje źródła w starożytnym Rzymie. Poza tym jest rodzajem negocjacji, przy czym mediator jako bezstronna osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji. Głównym celem mediacji jest zakończenie konfliktu w sposób satysfakcjonujący dla obu stron.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 225 224

E-mail: kontakt@kuponowo.pl Adres: ul. Krawiecka 3, Wrocław

Porady, informacje i wskazówki na temat handlu w internecie, bezpieczeństwa płatności online oraz tego co w branży e-commerce najważniejsze.