Nowy obowiązek informacyjny dla e-sklepów - ODR!

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to w 2016 r. w polskim prawie pojawiły się dwie znaczące zmiany mające na celu propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w tym mediacji. Otóż, prócz obowiązku sklepów internetowych i ODR od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległo również postępowanie cywilne. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący wprowadzenia do mediacji i mediacji online. Przeczytaj go koniecznie!

Korzystne efekty używania mediacji!

Zacznijmy od tego, że zarówno prawodawcy unijni jak i krajowi dostrzegli szanse na skuteczne, tańsze i szybsze rozwiązanie konfliktu za pośrednictwem mediacji, jednakże brak wiedzy na temat zasad i korzyści mediacji oraz przywiązanie do sądownictwa powszechnego, często blokuję zarówno prawników jak i przedsiębiorców i konsumentów do podjęcia prób skorzystania z tej formy.

Potrzebne definicje, które powinieneś znać!

- ADR (alternative dispute resolution) – alternatywne metody rozpatrywania sporów dokonywane w ramach mediacji bądź w drodze postępowania przed sądem polubownym,

- ODR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie internetowego systemu rozpatrywania sporów konsumenckich w całej UE,

- Konsument – Konsument jest to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową(artykuł 23[1] Kodeksu Cywilnego),

- Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w artykule 33 § 1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

- B2B (business to business) – transakcja zawierana przez dwóch Przedsiębiorców,

- B2C (business to consumer) – transakcja zawierana pomiędzy Przedsiębiorcą, a Konsumentem.

Co wprowadziło nowe rozporządzenie?

Do polskiego systemu prawnego weszło rozporządzenie ODR (styczeń 2016), które reguluje relacje z Konsumentami (B2C), wprowadzając platformę internetową rozpatrywania sporów online na terenie całej UE. Musisz wiedzieć, że ODR jest rozporządzeniem, które bezpośrednio stosuję się w systemie prawnym RP. Otóż według rozporządzenia ODR, które przewiduje wprowadzenie e-mediacji, alternatywne metody rozpatrywania sporów z konsumentami (B2C) są jedną z dwunastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia jednolitego rynku.

Jak odpowiednio umieścić informacje w sklepie internetowym, aby wypełnić obowiązek?

Otóż, konsument powinien wiedzieć o możliwościach, które niosą alternatywne metody rozwiązywania sporów już w momencie wyrażenia woli związania się umową. Informacja powinna zostać umieszczona na stronie sklepu internetowego, a także odpowiedni zapis powinien znaleźć się w treści regulaminu sklepu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 225 224

E-mail: kontakt@kuponowo.pl Adres: ul. Krawiecka 3, Wrocław

Porady, informacje i wskazówki na temat handlu w internecie, bezpieczeństwa płatności online oraz tego co w branży e-commerce najważniejsze.