Kiedy przysługuje nam prawo odstąpienia od umowy, a kiedy nie?

Trzeba przyznać, że nowa ustawa o ochronie praw konsumenta od miesiąca jest gorącym tematem w dziedzinie ecommerce, m.in. ze względu na zmiany w szczególnych uprawnieniach konsumenta w sieci, takim uprawnieniem jest prawo do odstąpienia do umowy(zwrotu towaru.) Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego: kto, kiedy i na jakich zasadach może z niego korzystać. Przeczytaj go koniecznie!

Prawo do odstąpienia od umowy

Zacznijmy od tego, że przyznanie konsumentowi uprawnienia odstąpienia od umowy wynika z braku możliwości zbadania rzeczy podczas robienia zakupów na odległość m.in. przez stronę internetową sklepu internetowego. Otóż, 25 grudnia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, która uchyla dotychczasowe przepisy dotyczy m.in. prawa odstąpienia od umowy. Niestety, ale przedsiębiorcy i konsumenci często gubią się w przepisach, dlatego w tym artykule przedstawię najważniejsze kwestie dotyczące prawa odstąpienia od umowy przed i po wejściu w życie nowych przepisów.

W jakich sytuacjach konsument nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

Konsument nie ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej oraz dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Ponadto nie można odstąpić od umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, od świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy oraz od usług w zakresie gier hazardowych.

Po 25 grudnia 2014 r. katalog wyłączenia prawa odstąpienia od umowy jest szerszy

Prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone także przy świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, a także w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy również umowie, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 225 224

E-mail: kontakt@kuponowo.pl Adres: ul. Krawiecka 3, Wrocław

Porady, informacje i wskazówki na temat handlu w internecie, bezpieczeństwa płatności online oraz tego co w branży e-commerce najważniejsze.